(Thời sự) - Ngày 13/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy CATW có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ…

Về phía Thành ủy Hà Nội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đại diện Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội…

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong những năm qua; khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy CATW và Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên trao đổi, phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn Thủ đô đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể…

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện Quy định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về mối quan hệ giữa Đảng ủy CATW với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; lãnh đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hôm nay Ban Thường vụ Đảng ủy CATW phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội để thống nhất chủ trương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn Thủ đô…

Thống nhất với mục đích, ý nghĩa, phương pháp, nội dung làm việc mà Thượng tướng Tô Lâm đã nêu, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị, Thường vụ hai đơn vị phát huy những kết quả phối hợp công tác trong thời gian qua theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 92-QĐ/TW và Quy định số 72-QĐ/TW của của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, Nhà nước; đồng thời trao đổi, thảo luận, thống nhất cơ chế, những nội dung cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những vấn đề còn khó khăn, bức xúc, nổi lên, cần tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô; nghe Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thông báo đánh giá tình hình và những chủ trương, định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn Thủ đô, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô thời gian qua; nêu lên những vấn đề còn tồn tại và các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để thống nhất trong đánh giá tình hình, xác định chủ trương, phương hướng trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng khẳng định sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy CATW và Thành ủy Hà Nội thời gian qua là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND thành phố Hà Nội trong sạch, vững manh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của Thủ đô và của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Thượng tướng Tô Lâm, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng ủy CATW và Thành ủy Hà Nội cần tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn thành phố. Xác định Hà Nội là “trái tim” của cả nước, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước phải có trách nhiệm cùng với Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn để Hà Nội phát triển; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Hà Nội phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cần phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và bảo đảm TTATXH. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trọng tâm là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Công an thành phố Hà Nội vững mạnh theo Đề án của Bộ Công an gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, thành phố thông minh, cần xác định rõ việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT cho Thủ đô văn minh, hiện đại…

Phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đảng ủy CATW mong muốn và tin tưởng, với phương châm phối hợp “Chủ động, trách nhiệm, đồng bộ, hiệu quả”, mối quan hệ gắn bó giữa Thường vụ Đảng uỷ CATW và Ban Thường vụ Hà Nội tiếp tục phát triển, công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống.

Thượng tướng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Thượng tướng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

*Tại Hội nghị, để ghi nhận đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên