13 cán bộ được đặc cách tuyển dụng

Cần người tài, không phải cần người “đủ tiêu chuẩn”

14/11/2017 | Cư dân mạng

Cần người tài, không phải cần người “đủ tiêu chuẩn”

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét thống nhất không hủy bỏ quyết định tuyển dụng 13 trường hợp vào công chức theo chính sách thu hút của tỉnh. Đề nghị đưa ra sau khi 13 cán bộ được Uỷ ban nhân dân tỉnh này tuyển dụng sai quy định...