Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội

04/05/2018 | Chính trị

Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét...

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh

24/04/2018 | Chính trị

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh

Theo UBKT Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn...

Đang xem xét thêm vi phạm của Phó bí thư Đồng Nai

26/11/2017 | Chính trị

Đang xem xét thêm vi phạm của Phó bí thư Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn khiếu nại nhưng vẫn tiếp tục “y án” cảnh cáo, hiện các cơ quan chức năng đang xem...

Ban Bí thư giữ mức kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh

24/11/2017 | Chính trị

Ban Bí thư giữ mức kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh

Sau khi xem xét khiếu nại của bà Phan Thị Mỹ Thanh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng...

Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Mỹ Thanh ra sao?

22/11/2017 | Chính trị

Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Mỹ Thanh ra sao?

Theo thông tin nắm được, tuần trước, Ban Bí thư đã nghe đoàn giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh “phản hồi” việc cử tri đề nghị bãi nhiệm đại biểu QH

24/10/2017 | Chính trị

Bà Phan Thị Mỹ Thanh “phản hồi” việc cử tri đề nghị bãi nhiệm đại biểu QH

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ...