Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Đang xem xét thêm vi phạm của Phó bí thư Đồng Nai

26/11/2017 | Chính trị

Đang xem xét thêm vi phạm của Phó bí thư Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn khiếu nại nhưng vẫn tiếp tục “y án” cảnh cáo, hiện các cơ quan chức năng đang xem xét thêm, kết quả thế nào sẽ báo cáo Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Đó là thông tin được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh...

Ban Bí thư giữ mức kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh

24/11/2017 | Chính trị

Ban Bí thư giữ mức kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh

Sau khi xem xét khiếu nại của bà Phan Thị Mỹ Thanh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng...

Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Mỹ Thanh ra sao?

22/11/2017 | Chính trị

Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Mỹ Thanh ra sao?

Theo thông tin nắm được, tuần trước, Ban Bí thư đã nghe đoàn giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh “phản hồi” việc cử tri đề nghị bãi nhiệm đại biểu QH

24/10/2017 | Chính trị

Bà Phan Thị Mỹ Thanh “phản hồi” việc cử tri đề nghị bãi nhiệm đại biểu QH

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ...