bài toán kinh tế

Người Việt tại sao vẫn nghèo?

06/01/2018 | Xã hội

Người Việt tại sao vẫn nghèo?

Năm 2017 được xem là một năm thành công đối với kinh tế Việt Nam. Theo đó, báo chí quốc tế đã đánh giá Việt Nam là nước có nền kinh tế tăng trưởng nổi bật nhất trong khu vực. Việt Nam đã được xếp vào quốc gia có thu nhập trung bình nhưng nhìn chung thì người Việt Nam vẫn còn nghèo....

Giật mình vì năng suất của người Việt Nam thấp hơn Lào

03/01/2018 | Xã hội

Giật mình vì năng suất của người Việt Nam thấp hơn Lào

“Năng suất không phải là tất cả / nhưng về lâu dài thì gần như là tất cả”, câu nói nổi tiếng của Paul Krugman...

Nhà nước kiến tạo phát triển

08/12/2016 | Xã hội

Nhà nước kiến tạo phát triển

Nhà nước kiến tạo phát triển đang là thuật ngữ rất được ưa dùng, nhất là sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước...