bài toán kinh tế

Nhà nước kiến tạo phát triển

08/12/2016 | Xã hội

Nhà nước kiến tạo phát triển

Nhà nước kiến tạo phát triển đang là thuật ngữ rất được ưa dùng, nhất là sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội về quyết tâm xây dựng một “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Tuy nhiên, nội hàm...