Chuyên gia World Bank

Chuyên gia Ngân hàng thế giới khuyên Việt Nam ‘lùi lại’ để phát triển

08/09/2017 | Xã hội

Chuyên gia Ngân hàng thế giới khuyên Việt Nam ‘lùi lại’ để phát triển

“Bước lùi” này giúp Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội để nuôi dưỡng những doanh nghiệp tuy còn non trẻ nhưng tự chủ, năng động, để đưa đất nước đến thành công trong dài hạn. Ngân hàng Thế giới và Bộ Công Thương vừa công bố hai báo cáo...