công trình Trung Quốc đội vốn

Giá rẻ là chiếc bẫy của nhà thầu Trung Quốc?

12/12/2017 | Kinh tế

Giá rẻ là chiếc bẫy của nhà thầu Trung Quốc?

Trong thời gian vừa qua, nhiều dự án liên quan đến nhà thầu Trung Quốc đã trở thành “điểm nóng” gây bức xúc. Tại sao nhà thầu Trung Quốc bỏ giá đấu thầu rất rẻ, nhưng rất nhiều người dân không ủng hộ? Nhìn vào thực tiễn đời sống, chúng ta không khỏi hoang mang bởi...