Gạo dem vào giã bao đau đớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bài thơ “giã gạo”

19/05/2017 | Cư dân mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bài thơ “giã gạo”

Tập thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký) gồm 133 bài thơ viết theo thể tứ tuyệt, được sáng tác trong khoảng thời gian Người bị bắt giữ vô cớ từ ngày 29.8.1942 – 10.9.1943. Càng đi sâu tìm hiểu về những bài thơ trong tác phẩm...