Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

26/06/2016 | Thế giới

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

Chúng ta cần nói thẳng với Trung Quốc: Thứ nhất, Việt Nam cũng như các nước không bị lệ thuộc vào Trung Quốc không chấp nhận đường lưỡi bò. LTS: Càng gần ngày Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết, Trung Quốc càng tăng cường vận động lôi kéo...