Giáo Sư Nguyễn Minh ThuyếtQuốc Hội | Quốc Hội
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

“Người dân đã khôi phục niềm tin với công cuộc phòng chống tham nhũng”

13/02/2018 | Chính trị

“Người dân đã khôi phục niềm tin với công cuộc phòng chống tham nhũng”

Đây là nhận định của GS Nguyễn Minh Thuyết (ĐBQH khóa XI, XII) khi trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện thế nước và vận mệnh của đất nước trong năm 2018. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết Bức tranh sáng màu Tỏ ra vui mừng với thành tựu kinh tế...

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

26/06/2016 | Thế giới

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

Chúng ta cần nói thẳng với Trung Quốc: Thứ nhất, Việt Nam cũng như các nước không bị lệ thuộc vào Trung Quốc...