lạm phát giáo sư

Xem xét lại hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế

28/02/2018 | Chính trị

Xem xét lại hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã tiến hành rà soát các hồ sơ giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Đến nay, có 129 hồ sơ cần xem xét lại, trong đó có hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn...

Những ngộ nhận về giáo sư

15/02/2018 | Xã hội

Những ngộ nhận về giáo sư

Ở nhiều nước, giáo sư là một chức vụ khoa bảng và chức vụ này được bổ nhiệm hoặc đề bạt theo hai ngạch giảng dạy hoặc nghiên cứu...

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

14/02/2018 | Xã hội

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

Sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư (HĐCDGS) Nhà nước công bố danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, giáo...

Có bằng chứng tiêu cực rất lớn trong Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước

13/02/2018 | Xã hội

Có bằng chứng tiêu cực rất lớn trong Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước

“Nhà nước phải vào cuộc vấn đề này, vì chống tham nhũng phải theo đúng tinh thần không có vùng...

Căn nguyên ‘bùng nổ’ giáo sư

12/02/2018 | Thời sự

Căn nguyên ‘bùng nổ’ giáo sư

Trong số giáo sư, phó giáo sư được ‘phong hàm’, không ít người chưa hề giảng dạy đại học và không có các công trình...