lãnh hải

“Đưa tin về biển đảo phải kịp thời, phù hợp và đúng sự thật”

24/07/2017 | An ninh - Quốc phòng

“Đưa tin về biển đảo phải kịp thời, phù hợp và đúng sự thật”

Chúng tôi xin để xuất thay cụm từ “chủ quyền biển đảo” bằng cụm từ “các quyền và lợi ích hợp pháp” của Việt Nam trong Biển Đông. LTS: Tiến sĩ Trần Công Trục, một nhà nghiên cứu dày dạn về biên giới lãnh thổ và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển...

Toà trọng tài nhận đơn của Đông Timor kiện Úc về tranh chấp lãnh hải

26/09/2016 | Thế giới

Toà trọng tài nhận đơn của Đông Timor kiện Úc về tranh chấp lãnh hải

Tòa trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc ở The Hague ngày 26.9 chấp nhận đơn kiện của Đông Timor và sẽ...

Việt Nam 2013: Quyết đoán tham gia “bàn cờ” quan hệ quốc tế

01/01/2013 | Biển đảo

Việt Nam 2013: Quyết đoán tham gia “bàn cờ” quan hệ quốc tế

Năm 2012 qua đi, có nhiều nguy cơ dần hiện hình thành hiểm hoạ đối với đất nước, nổi bật là hiểm hoạ đối với...