Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và NhỏQuốc Hội | Quốc Hội
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018

24/12/2017 | Chính trị

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018

Từ ngày 1/1/2018, 10 Luật sẽ có hiệu lực. Đó là: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng,...