người đứng đầu

Cấp trên gương mẫu, cấp dưới theo ngay

13/02/2018 | Chính trị

Cấp trên gương mẫu, cấp dưới theo ngay

“Trăm dâu đổ đầu lãnh đạo”, người đứng đầu vinh dự lớn mà trách nhiệm cũng rất nặng nề. Thế nên, việc chọn đúng người đứng đầu ở các bộ, ngành, lĩnh vực nào là cả một kỳ công, bởi đây chính là bộ mặt cho bộ máy công quyền. Mà như Trưởng ban Tổ chức Trung...

Để xảy ra tham nhũng, phải đánh giá năng lực Bí thư, Chủ tịch tỉnh

24/03/2017 | Chính trị

Để xảy ra tham nhũng, phải đánh giá năng lực Bí thư, Chủ tịch tỉnh

Địa phương nào để tình trạng tham nhũng xảy ra nhiều thì phải đánh giá tư cách và năng lực Bí thư, Chủ...

Xử lý tham nhũng: Phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy

28/12/2016 | Chính trị

Xử lý tham nhũng: Phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của BCĐ TƯ về PCTN, Tổng Bí thư yêu cầu phải hạn chế tối đa tình trạng...

Đã có… 11 người đứng đầu phải “chịu trách nhiệm” vì tham nhũng

20/10/2016 | Chính trị

Đã có… 11 người đứng đầu phải “chịu trách nhiệm” vì tham nhũng

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, có 11 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham...

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

18/07/2014 | Chính trị

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình...