Nguyễn Văn Thân

Ai quản vốn doanh nghiệp nhà nước?

06/05/2017 | Xã hội

Ai quản vốn doanh nghiệp nhà nước?

“Trọn gói” những vấn đề về phát triển kinh tế, doanh nghiệp (DN) nhà nước, kinh tế tư nhân đang được thảo luận tại Hội nghị trung ương 5.  “Vẫn còn tư duy cái nào thuận lợi, “miếng nào ngon” thì DN nhà nước “xơi”, vì thế có tình trạng chậm trễ trong...