PHÙNG ĐÌNH THỰC

Thông tấn xã Việt Nam đính chính thông tin khởi tố ông Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu

09/12/2017 | Chính trị

Thông tấn xã Việt Nam đính chính thông tin khởi tố ông Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu

Lúc 17 giờ 25 ngày 9/12, Thông tấn xã Việt Nam phát tin số TTN1209.031 với tiêu đề “Khởi tố bị can đối với hai nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu.”Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin,...

Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN đối với ông Phùng Đình Thực

27/04/2017 | Chính trị

Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN đối với ông Phùng Đình Thực

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với...