ứng xử trên mạng xã hội

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

24/11/2017 | Chính trị

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Chiều nay, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, QH khóa 14.Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, Nghị quyết nêu rõ việc tích cực triển khai chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan...