Việt Nam Xuất SiêuQuốc Hội | Quốc Hội
Việt Nam xuất siêu

Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

29/04/2018 | Xã hội

Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 73,76 tỷ USD, cao hơn kim ngạch nhập khẩu 3,39 tỷ USD. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4 ước tính đạt 18,2 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước chủ yếu do số ngày...

Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD trong 11 tháng

08/12/2017 | Xã hội

Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD trong 11 tháng

Việt Nam tiếp tục xuất siêu 200 triệu USD trong tháng 11 đưa tổng kim ngạch xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 lên mức...
Chủ đề liên quan: ,

Việt Nam xuất siêu 1,15 tỷ USD tháng đầu năm

12/02/2017 | Xã hội

Việt Nam xuất siêu 1,15 tỷ USD tháng đầu năm

Thống kê của Tổng cục Hải quan về xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1/2017 cho thấy, xuất siêu đạt 1,15 tỷ USD. Theo...

Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD trong 10 tháng

29/10/2016 | Xã hội

Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD trong 10 tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, 10 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước đạt 4 tỷ USD. Ảnh minh họa. Theo số liệu của Tổng...

Việt Nam xuất siêu 2,26 tỷ USD

15/08/2016 | Thời sự

Việt Nam xuất siêu 2,26 tỷ USD

Cao hơn với những số liệu ước tính trước đó, trị giá xuất siêu của Việt Nam tính đến hết tháng 7 đạt gần 2,26 tỷ USD theo thông tin...