VNEN

WB công bố kết quả đánh giá về mô hình trường học mới ở Việt Nam

09/09/2017 | Xã hội

WB công bố kết quả đánh giá về mô hình trường học mới ở Việt Nam

Ngân hàng thế giới (WB) vừa công bố kết quả đánh giá tác động của mô hình trường học mới (VNEN) tại Việt Nam. Học sinh học theo mô hình VNEN được đánh giá là có phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn Công bố của WB cho thấy, học sinh của VNEN đã có sự...