Chính trị

Hội nghị Trung ương 11 cho ý kiến vấn đề nhân sự

Hội nghị Trung ương 11 cho ý kiến vấn đề nhân sự

04/05/2015 | Theo Tổng Bí thư, tại Hội nghị lần này, Trung ương cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành... Xem tiếp »

Kinh tế

Một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

Một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

09/12/2013 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân... Xem tiếp »

AN-QP

Nghe lén điện thoại thế nào để hợp pháp?

Nghe lén điện thoại thế nào để hợp pháp?

06/05/2015 | Nhiều quốc gia đã luật hóa hoạt động nghe lén điện thoại để phục vụ cho công tác điều tra hoặc các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Tại... Xem tiếp »