Chủ đề: Hội nghị Trung ương 7

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về bức tranh kinh tế – xã hội

30/05/2013 | Kinh tế

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về bức tranh kinh tế – xã hội

Dành trọn ngày 30/5 thảo luận, bức tranh kinh tế – xã hội, ngân sách 2012 và những tháng đầu năm 2013 sẽ được Quốc hội mổ xẻ kỹ lưỡng hơn, sau báo cáo của Chính phủ. Theo báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012 được Phó thủ tướng Nguyễn...
Chủ đề liên quan: , , ,

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của đất nước

10/05/2013 | Chính trị

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của đất nước

Từ 2 đến 11/5/2013, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức dưới sự...