bão miền trung

Hiện thực hoá lợi thế vùng duyên hải miền Trung

24/09/2017 | Xã hội

Hiện thực hoá lợi thế vùng duyên hải miền Trung

Giải pháp nào tháo gỡ rào cản về cơ chế chính sách, tạo đột phá phát triển các tỉnh Duyên hải miền Trung… Cảng Đà Nẵng – Ảnh Việt Tuấn. Kinh tế biển có thực sự là thế mạnh hay không? miền Trung có lợi thế với các xu hướng du lịch mới không? bao giờ có...

3 người chết, 35 người bị thương do siêu bão Wutip

01/10/2013 | Thời sự

3 người chết, 35 người bị thương do siêu bão Wutip

Ít nhất 3 người đã tử vong, 35 người khác bị thương, hàng nghìn nhà cửa bị tốc mái… khi cơn bão Wutip đổ bộ vào...