bộ máy Nhà nước

Thẳng và thật trong các phiên họp Quốc hội

10/11/2017 | Cư dân mạng

Thẳng và thật trong các phiên họp Quốc hội

Trong các lần họp Quốc hội mà tôi theo dõi, có lẽ kỳ họp Quốc hội lần này là kỳ họp thẳng và thật nhất. Các vị đại biểu Quốc hội đã không né tránh các vấn đề nhạy cảm mà sẵn sàng phát biểu những vấn đề nóng trong xã hội. Thậm chí, những câu chuyện “thâm cung...

Điểm danh các Bộ vượt “quota” cấp phó

16/10/2017 | Chính trị

Điểm danh các Bộ vượt “quota” cấp phó

Bộ GTVT, Bộ Công Thương đều có 2 Cục có 4 Phó Cục Trưởng, Bộ Tài chính có Vụ Pháp chế có tới 5 Vụ phó, một số vụ, đơn vị...

Cuộc thanh lọc bộ máy của hệ thống chính trị bắt đầu

12/10/2017 | Chính trị

Cuộc thanh lọc bộ máy của hệ thống chính trị bắt đầu

Hội nghị Trung ương 6 đã kết thúc, mở ra những quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, tinh gọn bộ...

Ngân sách cạn kiệt vì… biên chế

09/10/2017 | Chính trị

Ngân sách cạn kiệt vì… biên chế

Hội nghị Trung ương 6 đã chỉ ra: Nhiều địa phương và cả trung ương thực hiện không nghiêm túc việc tinh giản biên chế, khiến bộ...

Bức tranh biên chế bộ máy của hệ thống chính trị

05/10/2017 | Chính trị

Bức tranh biên chế bộ máy của hệ thống chính trị

Cùng nhìn lại thực tiễn “biên chế ngày càng phình to” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong phát biểu khai mạc...