bo truong thuong mai

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Wilbur Ross làm Bộ trưởng Thương mại

28/02/2017 | Thế giới

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Wilbur Ross làm Bộ trưởng Thương mại

Với 72 phiếu thuận và 27 phiếu chống, ngày 27/2, Thương viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử ông Wilbur Ross làm Bộ trưởng Thương mại của nước này. Ngày 27/2, Thương viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald...
Chủ đề liên quan: , ,