cuộc cách mạng công nghiệp

Cách mạng công nghiệp: Robot sẽ thay nhà nông trên cánh đồng

13/04/2017 | Xã hội

Cách mạng công nghiệp: Robot sẽ thay nhà nông trên cánh đồng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay công nghiệp thế hệ 4.0 là xu hướng kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, internet vạn vật (IoT) và các hệ thống vận hành qua internet (IOS). Máy bay không người lái được thử nghiệm dùng chăm sóc nông trại tại...

Cách mạng công nghiệp 4.0 có tính cảnh báo cao với Việt Nam?

11/04/2017 | Xã hội

Cách mạng công nghiệp 4.0 có tính cảnh báo cao với Việt Nam?

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đang là thách thức...

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Hiểm họa khôn lường từ bảo mật

04/04/2017 | An ninh - Quốc phòng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Hiểm họa khôn lường từ bảo mật

Bên cạnh những lợi ích và cơ hội to lớn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đang đặt ra cho Việt...

Sinh viên cần tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

17/03/2017 | Xã hội

Sinh viên cần tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nhằm cung cấp các thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuẩn bị hành trang cần thiết và các kỹ năng khởi...