Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng nhân viên robot ở Singapore

12/06/2017 | Thế giới

Cách mạng nhân viên robot ở Singapore

Chính phủ Singapore hỗ trợ hàng trăm triệu USD cho doanh nghiệp sử dụng nhân viên robot trong bối cảnh thiếu hụt lao động trong lĩnh vực dịch vụ. Robot thu gom ly chén tại quán cà phê Chilli Padi Nonya ở Singapore Khác với những quốc gia dẫn đầu về công nghệ như Đức, Mỹ và Nhật Bản...

Việt Nam đi trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thế nào?

25/04/2017 | Thời sự

Việt Nam đi trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thế nào?

Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên các tiến bộ về công nghệ số, học máy và khoa học dữ liệu, những lĩnh vực...

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đang thay đổi Việt Nam như thế nào?

26/11/2016 | Xã hội

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đang thay đổi Việt Nam như thế nào?

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dự báo sẽ là một xu thế lớn có tác động đến phát triển kinh tế...