Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ

TPP-11 dự kiến mở rộng thêm Thái Lan, Colombia trong năm 2019

20/07/2018 | Xã hội

TPP-11 dự kiến mở rộng thêm Thái Lan, Colombia trong năm 2019

11 thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) sẵn sàng chào đón thêm các thành viên mới sau khi hiệp định đi vào hiệu lực. 11 nước thành viên Hiệp định CPTPP (TPP-11) đang lên kế hoạch chào đón thêm thành viên mới cho khối...

Việt Nam đang làm thủ tục để trình TPP-11 ra Quốc hội

19/07/2018 | Xã hội

Việt Nam đang làm thủ tục để trình TPP-11 ra Quốc hội

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang tiến hành thủ tục phê chuẩn Hiệp định Đối...