kế hoạch tăng trưởng GDP

Đại biểu Quốc hội: GDP cao nhưng giá trị thật Việt Nam được bao nhiêu?

02/11/2017 | Xã hội

Đại biểu Quốc hội: GDP cao nhưng giá trị thật Việt Nam được bao nhiêu?

Đánh giá chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5-6,7% trong năm 2018 là mục tiêu linh hoạt nhưng đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh tỏ ra băn khoăn về sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) Đại...

Quốc hội quyết nghị mức tăng bình quân GDP 5 năm tới đạt 6,5 – 7%

13/04/2016 | Xã hội

Quốc hội quyết nghị mức tăng bình quân GDP 5 năm tới đạt 6,5 – 7%

Hôm qua (12.4), sau 19 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, kỳ...