lò đào tạo tiến sĩ

Bộ Giáo dục bị kiến nghị bồi hoàn ngân sách hơn 53 tỷ đồng

09/01/2018 | Chính trị

Bộ Giáo dục bị kiến nghị bồi hoàn ngân sách hơn 53 tỷ đồng

Đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ không đạt mục tiêu, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Bộ Giáo dục thu hồi, nộp ngân sách hơn 53 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho...

Quốc hội phê duyệt đề án 14.000 tỉ đồng để đào tạo tiến sĩ

15/11/2017 | Chính trị

Quốc hội phê duyệt đề án 14.000 tỉ đồng để đào tạo tiến sĩ

Chiều 14.11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, theo đó Quốc hội thống nhất...

Có nhất thiết phải lên kế hoạch đào tạo thêm 9000 tiến sĩ?

13/11/2017 | Cư dân mạng

Có nhất thiết phải lên kế hoạch đào tạo thêm 9000 tiến sĩ?

Thời chúng tôi còn là lưu học sinh ở Liên Xô cũ, sau khi tốt nghiệp, những người được nhà trường đề nghị tiếp...

50% tiến sĩ làm công chức: Chuyện lạ thường… chỉ có ở Việt Nam

12/09/2017 | Chính trị

50% tiến sĩ làm công chức: Chuyện lạ thường… chỉ có ở Việt Nam

Hiện tượng hơn 50% giáo sư, tiến sĩ nằm trong khu vực nhà nước là một hiện tượng bất thường, chỉ có...