Luật Dự án đơn vị hành chính

Thay đổi tư duy để tạo sự đột phá thực sự cho đặc khu hành chính kinh tế

16/11/2017 | Kinh tế

Thay đổi tư duy để tạo sự đột phá thực sự cho đặc khu hành chính kinh tế

Bình luận về Luật Dự án đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt – Đặc khu tại Hội thảo phát triển kinh tế xã hội tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, cũng như thảo luận tại nghị trường, nhiều chuyên gia và các đại biểu Quốc hội đều nhận...